Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  TIN THỂ THAO

  Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Trừ Tâm (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:01' 13-12-2009
  Dung lượng: 2.3 MB
  Số lượt tải: 315
  Số lượt thích: 0 người
  Paris
  Bài 16. HOẠT ĐỘNG NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI (1919-1925)
  Lịch sử 9
  tramtuthcs@yahoo.com.vn
  ĐỨC PHÚ. TÁNH LINH. BÌNH THUẬN
  Kiểm tra bài cũ:
  1. Sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất: ý thức đấu tranh của công nhân việt Nam ra sao? Hình thức đấu tranh chủ yếu? Hai cuộc đấu tranh tiêu biểu nào?
  Trả lời:
  - Ý thức đấu tranh của công nhân việt Nam lên cao.
  - Hình thức đấu tranh : bãi công.
  - Hai cuộc đấu tranh lớn của công nhân Sở Công thương Bắc Kỳ và công nhân xưởng Basoon Nam Kỳ
  2. Tổ chức nào được thành lập vào năm 1920 của công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn? Do ai đứng đầu?
  Trả lời:
  Đó là tổ chức Công Hội Đỏ; do Tôn Đức thắng đứng đâù
  Bài 16. HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
  Ở NƯỚC NGOÀI ( 1919 – 1925)
  I. NGUYỂN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 1917 – 1923):
  CÂU HỎI THẢO LUẬN:
  Trước Nguyễn Ái Quốc đã có hai nhà yêu nước nào chọn con đường cứu nước theo hướng Đông? Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường cứu nước theo hướng nào? Vì sao?
  ĐÁP ÁN:
  Nguyễn Ái Quốc chọn con đường cứu nước theo hướng Tây. Bởi vì; phương Tây:
  Có tư tưởng Bình đẳng – công bằng và bác ái. Đồng thời có nền khoa học kỹ thuật phát triển
  Câu hỏi:
  Thống kê các hoạt động cơ bản của Nguyễn Ái Quốc tại Pháp ở các năm 1919, 1920, 1921?
  Đáp án:
  Các hoạt động cơ bản là:
  - Đưa yêu sách đến Hội nghị Vessailles.
  Nghiên cứu luận cương của Lénine.
  Tham gia sáng lập Hội Liên Hiệp và thuộc địa.
  Dự Đại Hội Tur .
  Gia nhập Quốc tế Cộng Sản.
  Tham gia sáng lập Hội Liên Hiệp và thuộc địa.
  Chủ bút tờ báo “ Người cùng khổ” ( le Paria).
  Viết báo và xuất bản tác phẩm “ Bản án chế độ thực dân Pháp”
  Các hoạt động cơ bản là:
  - Đưa yêu sách đến Hội nghị Vessailles.
  Nghiên cứu luậncương của Lénine.
  Tham gia sáng lập Hội Liên Hiệp và thuộc địa.
  Dự Đại Hội Tur
  Gia nhập Quốc tế Cộng Sản.
  Tham gia sáng lập Hội Liên Hiệp và thuộc địa.
  Chủ bút tờ báo “ Người cùng khổ” ( Leparia).
  Viết báo và xuất bản tác phẩm “ Bản án chế độ thực dân Pháp”
  Bản yêu sách 8 điều:
  Tổng ân xá những người bản xứ.
  Cải cách nền pháp lí Đông Dương bằng cách để người bản xứ cũng được hưởng những bảo đảm về mặt pháp luật như người Châu Âu.
  Tự do báo chí và tự do ngôn luận
  Tự do lập hội và tự do hội họp
  Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương.
  Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ.
  Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các điều luật.
  Có đại biểu thường trực của người bản xứ do người bản xứ bầu ra tại Nghị Viện Pháp để giúp cho Nghị Viện biết được những nguyện vọng của người bản xứ
  Hai bức tranh do Nguyễn Ái Quốc vẽ minh hoạ trên báo “Người cùng khổ” (leParia)
  Hãy nhớ lại và cho biết:
  Nguyễn Ái Quốc đã đưa bản yêu sách đến hội nghị nào?
  Các hoạt động cơ bản của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp?
  Đáp án:
  - Nguyễn Ái Quốc đưa bản yêu sách đến Hội nghị Vessailles ( 6/1919).
  - Nghiên cứu Luận cương của Lénine, tham dự Đại hội Tur và Quốc tế III. Tham gia sáng lập ĐCS Pháp, Hội Liên Hiệp thuộc địa và chủ bút báo “ Người cùng khổ”….
  Bài 16. HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
  Ở NƯỚC NGOÀI ( 1919 – 1925)
  NGUYỂN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 1917 – 1923):
  Nguyễn Ái Quốc đưa bản yêu sách đến Hội nghị Vessailles ( 6/1919).
  - Nghiên cứu Luận cương của Lénine, tham dự Đại hội Tur và Quốc tế III. Tham gia sáng lập ĐCS Pháp, Hội Liên Hiệp thuộc địa và chủ bút báo “ Người cùng khổ”….
  Bài 16. HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
  Ở NƯỚC NGOÀI ( 1919 – 1925)
  NGUYỂN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 1917 – 1923):
  Nguyễn Ái Quốc đưa bản yêu sách đến Hội nghị Vessailles ( 6/1919).
  Nghiên cứu Luận cương của Lénine, tham dự…
  II. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở LIÊN XÔ (1923 – 1924):
  CÂU HỎI:
  Các hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc tại Liên Xô vào 1923 và 1924?
  Tại Đại Hội V của Quốc tế Cộng Sản; Nguyễn Ái Quốc đã trình bày các vấn đề quan trọng nào?
  ĐÁP ÁN:
  Nguyễn Ái Quốc tham dự Hội nghị Quốc tế nông dân và được bầu vào BCH ( 6.1923).
  Và dự Đại Hội V của Quốc tế III.
  Các vấn đề trình bày:
  + Vị trí, chiến lược ở các nước thuộc địa.
  + Mối quan hệ giữa phong trào công nhân các nước đế quốc và phong trào cách mạng các nước thuộc địa.
  + Vai trò to lớn của nông dân ở các nước thuộc địa.
  Bài 16. HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
  Ở NƯỚC NGOÀI ( 1919 – 1925)
  NGUYỂN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 1917 – 1923):
  Nguyễn Ái Quốc đưa bản yêu sách đến Hội nghị Vessailles ( 6/1919).
  Nghiên cứu Luận cương của Lénine, tham dự…
  II. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở LIÊN XÔ (1923 – 1924):
  - Tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân (6.1923) và Đại hội V của Quốc tế III.
  - Tiếp tục truyền bá chủ nghĩa Marx – Lénine vào Việt Nam
  Bài 16. HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
  Ở NƯỚC NGOÀI ( 1919 – 1925)
  NGUYỂN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 1917 – 1923):
  Nguyễn Ái Quốc đưa bản yêu sách đến Hội nghị Vessailles ( 6/1919).
  Nghiên cứu Luận cương của Lénine, tham dự…
  II. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở LIÊN XÔ (1923 – 1924):
  - Tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân (6.1923) và …
  Tiếp tục truyền bá chủ nghĩa Marx – Lénine …
  III. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở TRUNG QUỐC ( 1924 – 1925):
  Ở Trung Quốc…
  1924 V.I. Lénine mất
  Câu hỏi:
  Tổ chức quan trọng nào được thành lập tại Quảng Châu (Trung Quốc) vào 6. 1925?
  Trong đó nòng cốt là tổ chức nào?
  Trả lời:
  Đó là tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên; mà tổ chức cộng Sản Đoàn là nòng cốt
  Hỏi:
  Vai trò của Nguyến Ái Quốc là rất quan trọng; thể hiện qua các hoạt động cơ bản nào?
  Trả lời :
  Đó là các hoạt động:
  - Thành Lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
  Huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng.
  Xuất bản báo Thanh niên và tác phẩm “Đường Kách Mệnh:
  Thành lập các tổ chức khác: hội Thanh niên, Công hội. Hội Phụ nữ…
  Các hoạt động:
  - Thành Lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
  Huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng.
  Xuất bản báo Thanh niên và tác phẩm “Đường Kách Mệnh:
  Thành lập các tổ chức khác: hội Thanh niên, Công hội. Hội Phụ nữ…
  Bài 16. HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
  Ở NƯỚC NGOÀI ( 1919 – 1925)
  NGUYỂN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 1917 – 1923):
  Nguyễn Ái Quốc đưa bản yêu sách đến Hội nghị Vessailles ( 6/1919).
  Nghiên cứu Luận cương của Lénine, tham dự…
  II. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở LIÊN XÔ (1923 – 1924):
  - Tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân (6.1923) và …
  Tiếp tục truyền bá chủ nghĩa Marx – Lénine …
  III. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở TRUNG QUỐC ( 1924 – 1925):
  - Thành Lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
  - Huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng.
  - Xuất bản báo Thanh niên và tác phẩm “Đường Kách Mệnh”.
  - Thành lập các tổ chức khác: hội Thanh niên, Công hội. Hội Phụ nữ…
  - Hội Việt Nam Thanh Niên phát triển mạnh vào 1928


  Các em về nhà nhớ:
  trả lời câu hỏi 1,2,3 trang 64 SGK


  La Tour Eiffel depuis le jardin du Trocadéro
  The end. Good bye. See you again!
  Avatar
  xin chào trường THCS Quách Văn Phẩm! Chúc website của trường ngày càng hoành tráng!
  Avatar
  Cám ơn thầy ghé thăm web của trường và tặng bài giảng. Mong thầy truy cập thường xuyên và cho ý kiến .
  Avatar
   Chào bạn, ngôi trường của bạn đẹp thật. Mình được biết thêm một anh hùng đất Việt nửa. Xin cảm ơn.
  No_avatar

   

      Chào trường thân yêu!

                Em là học sinh năm 2006_2007.những trang giáo án với những lớp học trò đi qua có thể các thầy cô sẽ ko nhớ em.nhưng dù sao thì trường vẫn là nơi dừng chân cuối cùng của em.đọc được trang web của trường em thấy vui và muốn tìm về lắm.em hứa ngày về của em sẽ rất vinh quang.ko phụ lòng của trường qvp đã nuôi dạy em như ngày hôm nay.

  No_avatar
  Thật bất ngờ trứoc ngôi trường mơ ước bấy lâu của chúng ta
  No_avatar
  P { MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px } BODY { SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #cecfce; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #3f52b8; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #fffbff; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #fafafa; SCROLLBAR-BASE-COLOR: #f7f7f7 }
  Xin chào Quý Thầy Cô Trường THCS Tân An, nay là Trường Trung học cơ sở Quách Phẩm. Tôi là cựu học sinh của Trường từ năm 1988 đến năm 1991. Lời đầu tiên tôi xin có lời chúc sức khỏe Quý thầy cô, cùng toàn thể các em của Trường mình. Tôi vô cùng bất ngờ và hãnh diện vì trường mình có được trang Web để cho mọi người biết được Trường mình. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được vào trường mặc dù rất muốn ghé thăm trường ! Đã nhiều lần muốn thăm trường và quý thầy cô dịp 20/11 nhưng công việc cứ cuốn mình không thể về được. Bây giờ có lẽ các thầy cô của những năm đó không còn mấy người nhưng vẫn muốn ghé thăm. Trường mình khác quá, to quá đẹp quá, đây là công sức của biết bao thế hệ thầy cô gầy dựng. Tôi thật có lổi, từ khi ra trường đến bây giờ chưa góp được viên gạch nào cho Trường mình. Mặc dù chưa phải thành đạt lắm nhưng cũng có thể góp chút gọi là tri ân, tôi sẽ liên hệ sau.
  Muốn nói rất nhiều, muốn viết rất nhiều nhưng tôi thấy nghẹn ngào và cảm động quá. Cuối lời xin chúc quý thầy cô sức khỏe thành công trong năm học sắp đến và cá năm tiếp theo !!
  Kính lời thăm Thầy Triều.
  Kính lời thăm Thầy Hải ( thần tượng môn Vật lý của tôi)
  Phải chi có danh sách các Thầy cô mình mới biết được Thầy cô cũ có còn ở trường không ?! Thầy thôi, cô thì chắc là không vì những năm đó rất ít Cô dạy. Hihi.
  Kính thư .
  MAI HOÀI THANH
  Kế toán trưởng - Cty Xăng dầu Bạc Liêu - Tây Nam Bộ
  Avatar
  Hoài Thanh mà quay lại thì truy cập vào http://hoanglong1997.violet.vn/ để liên hệ với thầy Hải nhé.
  No_avatar

  Cười

   

   

   

  No_avatar
  Trường mình bây giờ hoành tráng quá há Anh. Em cảm thấy hơi tiếc vì lúc khó khăn thì gắn bó, hoành tráng lại phải xa trường. Xong E không bao giờ quên được nơi mình đã sinh sống, công tác và trưởng thành. Nếu ai hỏi tình cảm E về trường E chỉ biết nói "Quách Phẩm trong trái tim tôi".
  Avatar
  http://violet.vn/ttp77/  chào thầy mời thầy gia nhập
   
  Gửi ý kiến