Bài 16. HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI ( 1919 - 1925)

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trừ Tâm (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:01' 13-12-2009
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 270
Số lượt thích: 0 người
Paris
Bài 16. HOẠT ĐỘNG NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI (1919-1925)
Lịch sử 9
tramtuthcs@yahoo.com.vn
ĐỨC PHÚ. TÁNH LINH. BÌNH THUẬN
Kiểm tra bài cũ:
1. Sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất: ý thức đấu tranh của công nhân việt Nam ra sao? Hình thức đấu tranh chủ yếu? Hai cuộc đấu tranh tiêu biểu nào?
Trả lời:
- Ý thức đấu tranh của công nhân việt Nam lên cao.
- Hình thức đấu tranh : bãi công.
- Hai cuộc đấu tranh lớn của công nhân Sở Công thương Bắc Kỳ và công nhân xưởng Basoon Nam Kỳ
2. Tổ chức nào được thành lập vào năm 1920 của công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn? Do ai đứng đầu?
Trả lời:
Đó là tổ chức Công Hội Đỏ; do Tôn Đức thắng đứng đâù
Bài 16. HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Ở NƯỚC NGOÀI ( 1919 – 1925)
I. NGUYỂN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 1917 – 1923):
CÂU HỎI THẢO LUẬN:
Trước Nguyễn Ái Quốc đã có hai nhà yêu nước nào chọn con đường cứu nước theo hướng Đông? Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường cứu nước theo hướng nào? Vì sao?
ĐÁP ÁN:
Nguyễn Ái Quốc chọn con đường cứu nước theo hướng Tây. Bởi vì; phương Tây:
Có tư tưởng Bình đẳng – công bằng và bác ái. Đồng thời có nền khoa học kỹ thuật phát triển
Câu hỏi:
Thống kê các hoạt động cơ bản của Nguyễn Ái Quốc tại Pháp ở các năm 1919, 1920, 1921?
Đáp án:
Các hoạt động cơ bản là:
- Đưa yêu sách đến Hội nghị Vessailles.
Nghiên cứu luận cương của Lénine.
Tham gia sáng lập Hội Liên Hiệp và thuộc địa.
Dự Đại Hội Tur .
Gia nhập Quốc tế Cộng Sản.
Tham gia sáng lập Hội Liên Hiệp và thuộc địa.
Chủ bút tờ báo “ Người cùng khổ” ( le Paria).
Viết báo và xuất bản tác phẩm “ Bản án chế độ thực dân Pháp”
Các hoạt động cơ bản là:
- Đưa yêu sách đến Hội nghị Vessailles.
Nghiên cứu luậncương của Lénine.
Tham gia sáng lập Hội Liên Hiệp và thuộc địa.
Dự Đại Hội Tur
Gia nhập Quốc tế Cộng Sản.
Tham gia sáng lập Hội Liên Hiệp và thuộc địa.
Chủ bút tờ báo “ Người cùng khổ” ( Leparia).
Viết báo và xuất bản tác phẩm “ Bản án chế độ thực dân Pháp”
Bản yêu sách 8 điều:
Tổng ân xá những người bản xứ.
Cải cách nền pháp lí Đông Dương bằng cách để người bản xứ cũng được hưởng những bảo đảm về mặt pháp luật như người Châu Âu.
Tự do báo chí và tự do ngôn luận
Tự do lập hội và tự do hội họp
Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương.
Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ.
Thay chế độ ra các sắc lệnh bằng chế độ ra các điều luật.
Có đại biểu thường trực của người bản xứ do người bản xứ bầu ra tại Nghị Viện Pháp để giúp cho Nghị Viện biết được những nguyện vọng của người bản xứ
Hai bức tranh do Nguyễn Ái Quốc vẽ minh hoạ trên báo “Người cùng khổ” (leParia)
Hãy nhớ lại và cho biết:
Nguyễn Ái Quốc đã đưa bản yêu sách đến hội nghị nào?
Các hoạt động cơ bản của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp?
Đáp án:
- Nguyễn Ái Quốc đưa bản yêu sách đến Hội nghị Vessailles ( 6/1919).
- Nghiên cứu Luận cương của Lénine, tham dự Đại hội Tur và Quốc tế III. Tham gia sáng lập ĐCS Pháp, Hội Liên Hiệp thuộc địa và chủ bút báo “ Người cùng khổ”….
Bài 16. HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Ở NƯỚC NGOÀI ( 1919 – 1925)
NGUYỂN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 1917 – 1923):
Nguyễn Ái Quốc đưa bản yêu sách đến Hội nghị Vessailles ( 6/1919).
- Nghiên cứu Luận cương của Lénine, tham dự Đại hội Tur và Quốc tế III. Tham gia sáng lập ĐCS Pháp, Hội Liên Hiệp thuộc địa và chủ bút báo “ Người cùng khổ”….
Bài 16. HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Ở NƯỚC NGOÀI ( 1919 – 1925)
NGUYỂN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 1917 – 1923):
Nguyễn Ái Quốc đưa bản yêu sách đến Hội nghị Vessailles ( 6/1919).
Nghiên cứu Luận cương của Lénine, tham dự…
II. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở LIÊN XÔ (1923 – 1924):
CÂU HỎI:
Các hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc tại Liên Xô vào 1923 và 1924?
Tại Đại Hội V của Quốc tế Cộng Sản; Nguyễn Ái Quốc đã trình bày các vấn đề quan trọng nào?
ĐÁP ÁN:
Nguyễn Ái Quốc tham dự Hội nghị Quốc tế nông dân và được bầu vào BCH ( 6.1923).
Và dự Đại Hội V của Quốc tế III.
Các vấn đề trình bày:
+ Vị trí, chiến lược ở các nước thuộc địa.
+ Mối quan hệ giữa phong trào công nhân các nước đế quốc và phong trào cách mạng các nước thuộc địa.
+ Vai trò to lớn của nông dân ở các nước thuộc địa.
Bài 16. HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Ở NƯỚC NGOÀI ( 1919 – 1925)
NGUYỂN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 1917 – 1923):
Nguyễn Ái Quốc đưa bản yêu sách đến Hội nghị Vessailles ( 6/1919).
Nghiên cứu Luận cương của Lénine, tham dự…
II. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở LIÊN XÔ (1923 – 1924):
- Tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân (6.1923) và Đại hội V của Quốc tế III.
- Tiếp tục truyền bá chủ nghĩa Marx – Lénine vào Việt Nam
Bài 16. HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Ở NƯỚC NGOÀI ( 1919 – 1925)
NGUYỂN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 1917 – 1923):
Nguyễn Ái Quốc đưa bản yêu sách đến Hội nghị Vessailles ( 6/1919).
Nghiên cứu Luận cương của Lénine, tham dự…
II. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở LIÊN XÔ (1923 – 1924):
- Tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân (6.1923) và …
Tiếp tục truyền bá chủ nghĩa Marx – Lénine …
III. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở TRUNG QUỐC ( 1924 – 1925):
Ở Trung Quốc…
1924 V.I. Lénine mất
Câu hỏi:
Tổ chức quan trọng nào được thành lập tại Quảng Châu (Trung Quốc) vào 6. 1925?
Trong đó nòng cốt là tổ chức nào?
Trả lời:
Đó là tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên; mà tổ chức cộng Sản Đoàn là nòng cốt
Hỏi:
Vai trò của Nguyến Ái Quốc là rất quan trọng; thể hiện qua các hoạt động cơ bản nào?
Trả lời :
Đó là các hoạt động:
- Thành Lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
Huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng.
Xuất bản báo Thanh niên và tác phẩm “Đường Kách Mệnh:
Thành lập các tổ chức khác: hội Thanh niên, Công hội. Hội Phụ nữ…
Các hoạt động:
- Thành Lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
Huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng.
Xuất bản báo Thanh niên và tác phẩm “Đường Kách Mệnh:
Thành lập các tổ chức khác: hội Thanh niên, Công hội. Hội Phụ nữ…
Bài 16. HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Ở NƯỚC NGOÀI ( 1919 – 1925)
NGUYỂN ÁI QUỐC Ở PHÁP ( 1917 – 1923):
Nguyễn Ái Quốc đưa bản yêu sách đến Hội nghị Vessailles ( 6/1919).
Nghiên cứu Luận cương của Lénine, tham dự…
II. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở LIÊN XÔ (1923 – 1924):
- Tham dự Hội nghị Quốc tế Nông dân (6.1923) và …
Tiếp tục truyền bá chủ nghĩa Marx – Lénine …
III. NGUYỄN ÁI QUỐC Ở TRUNG QUỐC ( 1924 – 1925):
- Thành Lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
- Huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng.
- Xuất bản báo Thanh niên và tác phẩm “Đường Kách Mệnh”.
- Thành lập các tổ chức khác: hội Thanh niên, Công hội. Hội Phụ nữ…
- Hội Việt Nam Thanh Niên phát triển mạnh vào 1928


Các em về nhà nhớ:
trả lời câu hỏi 1,2,3 trang 64 SGK


La Tour Eiffel depuis le jardin du Trocadéro
The end. Good bye. See you again!